Projekty

Oferta firmy ABeng zapewnia wykonywanie projektów mechanicznych. Skierowana jest zarówno do firm jak i osób fizycznych potrzebujących wsparcia inżynierskiego. Oferta nasza obejmuje:

– projektowanie maszyn, urządzeń oraz ich części

– tworzenie dokumentacji technicznej

– odtworzenie dokumentacji technicznej istniejących elementów

– tworzenie dokumentacji komputerowej na podstawie dokumentacji papierowej (przerysowywanie rysunków)

– modernizacja dokumentacyjna urządzeń

– przeprojektowywanie części i urządzeń  w celu wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań

– projektowanie stanowisk badawczych

– symulacje komputerowe metodą elementów skończonych (mes) z zakresu: statyki, kinematyki, dynamiki, problemów nieliniowych, optymalizacji konstrukcji

– współpraca z klientami nie posiadającymi możliwości wykonania projektu mechanicznego. W przypadku ciekawych projektów firma AB Engineering może partycypować w kosztach wykonania projektu mechanicznego.

Każdy projekt mechaniczny składa się z kilku etapów. Liczba tych etapów zależy od zakresu prac i skomplikowania projektu. Jednakże na każdym z tych etapów cenimy sobie kontakt z klientem.

Etapy realizacji projektu mechanicznego:

 • określenie specyfikacji wymagań projektu mechanicznego
 • określenie planu testów (jeśli jest wymagany)
 • wykonanie wstępnego kosztorysu projektu
 • wykonanie planu projektu (jeśli jest wymagany)
 • wykonanie planu testów funkcjonalnych i eksploatacyjnych (jeśli jest wymagany)
 • podpisanie umowy współpracy
 • podpisanie umowy o poufności (jeśli jest wymagana)
 • etap projektowania maszyny, urządzenia, części zgodnie z założeniami projektu mechanicznego. Na tym etapie wymagany jest częsty kontakt z klientem. Również na tym etapie możliwe są do wprowadzenia ewentualne korekty dotyczące projektu mechanicznego.
 • wykonanie prototypu (jeśli jest wymagany). Nadzór firmy AB Engineering nad wykonywanym prototypem
 • wykonanie testów (jeśli są wymagane). Nadzór firmy AB Engineering nad wykonywanymi testami
 • wprowadzenie zmian do prototypu (jeśli są wymagane)

Liczba tych etapów zależy do skomplikowania projektu mechanicznego. Dla małych projektów (np. przerysowanie istniejącej dokumentacji papierowej w programie CAD 2D/3D lub projektowanie i wykonanie dokumentacji kilku lub kilkunastu części) etapy realizacji projektu mechanicznego często zostają skrócone do trzech etapów: określenie specyfikacji, podpisania umowy i zaprojektowania.

Firma AB Engineering rozumiejąc potrzeby rynku, zainteresowana jest współpracą w zakresie dużych jak i małych projektów mechanicznych, jak również projektowaniem pojedynczych detali.