Projekty

Oferta firmy ABeng zapewnia wykonywanie projektów mechanicznych. Skierowana jest zarówno do firm jak i osób fizycznych potrzebujących wsparcia inżynierskiego. Oferta nasza obejmuje:

– projektowanie maszyn, urządzeń oraz ich części

– tworzenie dokumentacji technicznej

– odtworzenie dokumentacji technicznej istniejących elementów

– tworzenie dokumentacji komputerowej na podstawie dokumentacji papierowej (przerysowywanie rysunków)

– modernizacja dokumentacyjna urządzeń

– przeprojektowywanie części i urządzeń  w celu wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań

– projektowanie stanowisk badawczych

– symulacje komputerowe metodą elementów skończonych (mes) z zakresu: statyki, kinematyki, dynamiki, problemów nieliniowych, optymalizacji konstrukcji

– współpraca z klientami nie posiadającymi możliwości wykonania projektu mechanicznego. W przypadku ciekawych projektów firma AB Engineering może partycypować w kosztach wykonania projektu mechanicznego.

Każdy projekt mechaniczny składa się z kilku etapów. Liczba tych etapów zależy od zakresu prac i skomplikowania projektu. Jednakże na każdym z tych etapów cenimy sobie kontakt z klientem.

Etapy realizacji projektu mechanicznego:

– określenie specyfikacji wymagań projektu mechanicznego

– określenie planu testów (jeśli jest wymagany)

– wykonanie wstępnego kosztorysu projektu

– wykonanie planu projektu (jeśli jest wymagany)

– wykonanie planu testów funkcjonalnych i eksploatacyjnych (jeśli jest wymagany)

– podpisanie umowy współpracy

– podpisanie umowy o poufności (jeśli jest wymagana)

– etap projektowania maszyny, urządzenia, części zgodnie z założeniami projektu mechanicznego. Na tym etapie wymagany jest częsty kontakt z klientem. Również na tym etapie możliwe są do wprowadzenia ewentualne korekty dotyczące projektu mechanicznego.

– wykonanie prototypu (jeśli jest wymagany). Nadzór firmy ABEng nad wykonywanym prototypem

– wykonanie testów (jeśli są wymagane). Nadzór firmy ABEng nad wykonywanymi testami

– wprowadzenie zmian do prototypu (jeśli są wymagane)

Liczba tych etapów zależy do skomplikowania projektu mechanicznego. Dla małych projektów (np. przerysowanie istniejącej dokumentacji papierowej w programie CAD 2D/3D lub projektowanie i wykonanie dokumentacji kilku lub kilkunastu części) etapy realizacji projektu mechanicznego często zostają skrócone do trzech etapów: określenie specyfikacji, podpisania umowy i zaprojektowania.

Firma ABEng rozumiejąc potrzeby rynku, zainteresowana jest współpracą w zakresie dużych jak i małych projektów mechanicznych, jak również projektowaniem pojedynczych detali.