Klasyfikacja norm

Zakładka klasyfikacja norm ma za zadnie przedstawić numery norm sklasyfikowanych do odpowiednich działów. Ma za zadanie znaleźć numery norm jakie są przypisane do odpowiedniego zagadnienia. Np. które normy związane są z geometrią wyrobu (GPS), a które z powłokami cynkowymi nanoszonymi na elementy stalowe. Dodatkowo oprócz numeru normy znajduje się zakres jaki opisany jest w danej normie. Zakładka ta została podzielona na kilka podgrup dla łatwiejszego szukania norm. W celu przejrzenia norm znajdującej się w danej podgrupie należy kliknąć na tę podgrupę:

1. Geometria wyrobów (GPS)

2. Tolerancje

3. Materiałowa – stale

4. Materiałowa – aluminium i ich stopy

5. Materiałowa – tworzywa

6. Wyroby formowane

7. Powłoki

Zakładka ta jest co pewien czas aktualizowana.