Materiałowe – aluminium i ich stopy

PN-EN 485-1:2016-10 Aluminium i stopy aluminium — Blachy, taśmy i płyty — Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne kontroli i dostawy blach, taśm i płyt przerobionych plastycznie z aluminium i stopów aluminium do ogólnych zastosowań technicznych. Zamieszczono także postanowienia dotyczące składania zamówień i przeprowadzenia badań
Dotyczy wyrobów o grubości powyżej 0,20 mm do 400 mm włącznie.
Dla wielu specjalnych zastosowań aluminiowej blachy, taśmy i płyty, istnieją szczegółowe Normy Europejskie, w których sformułowano inne lub dodatkowe wymagania i dobrano odpowiednie stopy oraz stany: patrz Załącznik A. Większość z tych szczegółowych norm europejskich odnosi się do postanowień niniejszego dokumentu.
Za wybór odpowiednich Norm Europejskich odpowiedzialność ponosi zamawiający.
Gdy zastosowanie wymaga uzyskania specjalnych właściwości, takich jak odporność na korozję, twardość, wytrzymałość na zmęczenie, wygląd powierzchni i właściwości spawalnicze, użytkownik powinien skonsultować się z dostawcą i rozważyć zastosowanie odpowiedniej szczegółowej Normy Europejskiej.

PN-EN 485-2:2016-10 Aluminium i stopy aluminium — Blachy, taśmy i płyty — Część 2: Własności mechaniczne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono własności mechaniczne blach, taśm i płyt przerobionych plastycznie z aluminium i stopów aluminium, przeznaczonych do ogólnych zastosowań technicznych.
Nie dotyczy półwyrobów walcowanych w rulonach, podlegających dalszemu walcowaniu (taśma wstępnie walcowana), specyficznych wyrobów, takich jak blachy i taśmy faliste, wygniatane, lakierowane, ani wyrobów o specyficznych zastosowaniach, takich jak stosowane w lotnictwie, materiał wyjściowy na puszki, materiał wyjściowy na żeberka wymienników ciepła, które są ujęte w oddzielnych Normach Europejskich.
Granice składu chemicznego stopów określono w EN 573-3. Oznaczenia stanów podano w EN 515.

 

PN-EN 485-3:2005 Aluminium i stopy aluminium — Blachy, taśmy i płyty — Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu wyrobów walcowanych na gorąco

Zakres

Określono dopuszczalne odchyłki kształtu i wymiarów blach, taśm i płyt walcowanych na gorąco z aluminium i stopów aluminium do przeróbki plastycznej, o grubości od 2,5 mm do 400 mm włącznie, przeznaczonych do ogólnych zastosowań

PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium — Blachy, taśmy i płyty — Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno

Zakres

Podano tolerancje kształtu i wymiarów blach, taśm i płyt walcowanych na zimno z aluminium i stopów aluminium do przeróbki plastycznej, przeznaczonych do ogólnych zastosowań technicznych, stosowane do wyrobów o grubości powyżej 0,20 mm do 50 mm włącznie. Nie stosuje się ich do półwyrobów walcowanych w rulonach podlegających dalszemu walcowaniu (produkt wyjściowy do powtórnego walcowania), do specyficznych wyrobów, takich jak blachy i taśmy faliste, wygniatane itd., ani do wyrobów o specyficznych zastosowaniach, takich jak wykorzystywane w lotnictwie, produkt wyjściowy na puszki, itd., które są zawarte w oddzielnych normach europejskich

PN-EN 515:2017-05 Aluminium i stopy aluminium — Wyroby przerobione plastycznie — Oznaczenia stanów

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej ustalono oznaczenia stanów wszystkich przerobionych plastycznie postaci aluminium i stopów aluminium oraz odlewanych sposobem ciągłym z aluminium i stopów aluminium produktów wyjściowych do ciągnienia i taśm przeznaczonych do przeróbki plastycznej.
Dodatkowe oznaczenia stanów, dostosowane do niniejszej normy, mogą być znormalizowane przez CEN/TC 132 i AECMA/5 pod warunkiem, że:
– oznaczenie jest stosowane lub może być stosowane przez więcej niż jednego użytkownika,
– określone są granice własności mechanicznych,
– cechy charakterystyczne stanów znacznie różnią się od wszystkich innych stanów mających te same podstawowe obróbki, dla których poprzednie oznaczenia są przydzielone dla tych samych stanów i wyrobów,
– w przypadku, gdy rozpatrywane są ważne własności inne niż własności mechaniczne określone są również :
a) metody badań i granice tych własności lub
b) specyficzne operacje zastosowane do uzyskania tego stanu.

PN-EN 573-1:2006 Aluminium i stopy aluminium — Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie — Część 1: System oznaczeń numerycznych

Zakres

Ustalono europejski system oznaczeń aluminium i stopów aluminium do przeróbki plastycznej, oparty na międzynarodowym systemie oznaczeń, oraz procedurę uzyskiwania takich oznaczeń. Uwzględniono „Zalecenie” Międzynarodowego Systemu Oznaczeń Aluminium i Stopów Aluminium do Przeróbki Plastycznej z dnia 15 grudnia 1970 r., znowelizowane w marcu 2002 r., wydane przez Stowarzyszenie Aluminium, Waszyngton DC 20006, USA. Stosuje się do wyrobów przerobionych plastycznie i do wlewków przeznaczonych do przeróbki plastycznej

PN-EN 755-1:2016-07 Aluminium i stopy aluminium — Pręty, rury i kształtowniki wyciskane — Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne kontroli i dostawy prętów, rur i kształtowników wyciskanych z aluminium i stopów aluminium, przeznaczonych do ogólnych zastosowań technicznych. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
– materiału wyjściowego do kucia (EN 603 (wszystkie części),
– kształtowników precyzyjnych wyciskanych ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 (EN 12020) (wszystkie części),
– wyrobów dostarczanych w kręgach (EN 13957),
– rur zwijanych obcinanych na wymiar (EN 13957).

PN-EN 755-2:2016-05 Aluminium i stopy aluminium — Pręty, rury i kształtowniki wyciskane — Część 2: Własności mechaniczne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono granice własności mechanicznych, wynikających z próby rozciągania, dla prętów, rur i kształtowników wyciskanych z aluminium i stopów aluminium.
Warunki techniczne kontroli i dostawy, w tym wymagania dla wyrobów i badań, są określone w EN 755-1. Oznaczenie stanów są ustalane w EN 515. Granice składu chemicznego dla tych materiałów są podane w EN 573-3.

PN-EN 755-3:2010 Aluminium i stopy aluminium — Pręty, rury i kształtowniki wyciskane — Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów okrągłych

Zakres

Określono dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów okrągłych wyciskanych z aluminium i stopów aluminium o średnicach w zakresie od 8 mm do 320 mm

PN-EN 755-4:2010 Aluminium i stopy aluminium — Pręty, rury i kształtowniki wyciskane — Część 4: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów kwadratowych

Zakres

Określono dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów kwadratowych wyciskanych z aluminium i stopów aluminium o wymiarach pod klucz od 10 mm do 220 mm

PN-EN 755-5:2010 Aluminium i stopy aluminium — Pręty, rury i kształtowniki wyciskane — Część 5: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów prostokątnych

Zakres

Określono dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów prostokątnych wyciskanych o grubościach w zakresie od 2 mm do 240 mm i szerokościach w zakresie od 10 mm do 600 mm

PN-EN 755-6:2010 Aluminium i stopy aluminium — Pręty, rury i kształtowniki wyciskane — Część 6: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów sześciokątnych

Zakres

Określono dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów sześciokątnych wyciskanych z aluminium i stopów aluminium o wymiarach pod klucz w zakresie od 10 mm do 220 mm

PN-EN 755-7:2016-07 Aluminium i stopy aluminium — Pręty, rury i kształtowniki wyciskane — Część 7: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur bez szwu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur wyciskanych bez szwu z aluminium i stopów aluminium, o średnicy zewnętrznej (OD) od 8 mm do 450 mm (rury okrągłe) lub o przekroju poprzecznym zawierającym się w kole opisanym o średnicy (CD) od 10 mm do 350 mm (rury inne niż okrągłe), dostarczanych w odcinkach prostych.
Niniejszą Normę Europejską stosuje się tylko do rur bez szwu wytwarzanych metodą wyciskania matryca/przebijak. Niniejszą normę stosuje się do rur wyciskanych bez szwu, przeznaczonych tylko do ogólnych zastosowań technicznych.
Oznaczenia stanów stosowane w niniejszej części normy są zgodne z EN 515.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
– rur wyciskanych na matrycach komorowych/mostkowych (EN 754-8)
– rur dostarczanych w kręgach (EN 13957)
– rur zwijanych, obcinanych na wymiar (EN 13957).

 PN-EN 755-8:2016-07 Aluminium i stopy aluminium — Pręty, rury i kształtowniki wyciskane — Część 8: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur z matryc komorowych

Zakres

W niniejszej Normie Euroejskiej określono dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur z aluminium i stopów aluminium, wyciskanych przy użyciu matryc komorowych, o średnicy zewnętrznej (OD) od 8 mm do 450 mm (rury okrągłe) lub o przekroju poprzecznym mieszczącym się w kole opisanym o średnicy (CD) od 10 mm do 350 mm (rury inne niż okrągłe), dostarczanych w odcinkach prostych.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy rur wyciskanych przy użyciu matryc komorowych przeznaczonych do ogólnych zastosowań technicznych z następujących stopów:
– EN AW-1050A, EN AW-1200, EN AW-1350;
– EN AW-3003, EN AW-3103;
– EN AW-5005, EN AW-5005A, EN AW-5049, EN AW-5051A, EN AW-5251, EN AW-5052;
– EN AW-6101A, EN AW-6101B, EN AW-6005, EN AW-6005A, EN AW-6008, EN AW-6110A, EN AW-6012, EN AW-6014, EN AW-6018, EN AW-6351, EN AW-6060, EN AW-6360, EN AW-6061, EN AW-6261,
EN AW-6262, EN AW-6262A, EN AW-6063, EN AW-6063A, EN AW-6463, EN AW-6065, EN AW-6081,
EN AW-6082; EN AW-6182,
– EN AW-7003, EN AW-7005, EN AW-7108, EN AW-7108A, EN AW-7020.
Oznaczenia stanu stosowane w niniejszej części są zgodne z EN 515.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy tylko rur wyciskanych przy użyciu matryc komorowych/mostkowych.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy:
– rur bez szwu wytwarzanych metodą wyciskania matryca/przebijak (EN 755-7),
– rur dostarczanych w kręgach (prEN 13957),
– rur zwijanych, obcinanych na wymiar (prEN 13957).

PN-EN 755-9:2016-07 Aluminium i stopy aluminium — Pręty, rury i kształtowniki wyciskane — Część 9: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu kształtowników

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu kształtowników wyciskanych z aluminium i stopów aluminium o przekroju poprzecznym mieszczącym się w kole opisanym o średnicy nie większej niż 800 mm.
Oznaczenia stanu stosowane w niniejszej części są zgodne z EN 515.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy kształtowników wyciskanych przeznaczonych wyłącznie do ogólnych zastosowań technicznych.