Materiałowe – tworzywa

PN-EN ISO 1043-1:2011 Tworzywa sztuczne — Symbole i skróty nazw — Część 1: Polimery podstawowe i ich cechy charakterystyczne

Zakres

Podano ujednolicone skróty nazw tworzyw sztucznych oraz symbole nazw ich składników. Podano tylko te skróty, które są powszechnie stosowane.

PN-EN ISO 1043-2:2011 Tworzywa sztuczne — Symbole i skróty nazw — Część 2: Napełniacze i materiały wzmacniające

Zakres

Podano ujednolicone symbole dotyczące napełniaczy i materiałów wzmacniających, które są powszechnie stosowane w celu uniknięcia stosowania więcej niż jednego symbolu w odniesieniu do danego napełniacza lub materiału wzmacniającego, jak i wieloznacznej interpretacji danego symbolu.

PN-EN ISO 1043-3:2016-12 Tworzywa sztuczne — Symbole i skróty nazw — Część 3: Plastyfikatory

Zakres

W niniejszej części PN-EN ISO 1043 podano ujednolicone symbole nazw składników odnoszące się do plastyfikatorów w celu utworzenia skrótów tych nazw. Do normy włączono, ogólnie ujmując, tylko te skróty nazw, które są powszechnie stosowane.
Celem niniejszej części PN-EN ISO 1043 jest zapobieganie występowania więcej niż jednego skrótu dla danego plastyfikatora. Symbole te są przede wszystkim przeznaczone do dogodnego skracania nazw chemicznych w publikacjach i w innych pisemnych przypadkach.

PN-EN ISO 1043-4:2001 Tworzywa sztuczne — Symbole i skróty — Część 4: Środki zmniejszające palność

Zakres

Podano ujednolicone symbole nazw środków zmniejszających palność dodawanych do tworzyw sztucznych. Symbole te składają się ze skrótu „FR” i następującego po nim jednego numeru kodowego albo większej liczby numerów kodowych. Numery kodowe stosuje się dodatkowo do symboli tworzyw sztucznych, określeń materiałów tworzywowych oraz cech identyfikacyjnych i oznaczeń wyrobów z tworzyw sztucznych