Powłoki

PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową — Wymagania i metody badań

Zakres

Określono wymagania dotyczące badań i właściwości zanurzeniowych powłok cynkowych na żeliwie i stali. Ustalono właściwości powłok podlegające badaniom. W załącznikach podano informacje, które zleceniodawca przekazuje wykonawcy powłok, warunki dotyczące bezpieczeństwa technologii cynkowania, informacje dotyczące naprawy miejsc niepokrytych powłoką lub wadliwych, oznaczania grubości powłok oraz odporności korozyjnej powłok. W tablicach określono wymagane minimalne grubości i masy powłok na wyrobach stalowych i żeliwnych

PN-EN ISO 2081:2011 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne — Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali

Zakres

Określono wymagania dotyczące elektrolitycznych powłok cynkowych z dodatkową obróbką na żelazie lub stali. Podano informacje, które powinny być dostarczone wykonawcy przez kupującego oraz wymagania dotyczące obróbki cieplnej przed oraz po procesie powlekania elektrolitycznego. Postanowienia normy nie mają zastosowania w odniesieniu do powłok cynkowych na blachach, taśmach lub drutach w postaci nieprzerobionej; w odniesieniu do zwojów sprężyn lub innych celów niż ochronne lub dekoracyjne. Nie określono wymagań dotyczących stanu, powierzchni metalu podłoża przed procesem nakładania powłoki cynkowej