Tolerancji

ISO-2768-1 Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications

ISO-2768-2 Geometrical tolerances for features without individual tolerance indications

PN-EN ISO 8062-3:2009 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Tolerancje wymiarowe i geometryczne wyrobów formowanych — Część 3: Ogólne tolerancje wymiarowe i geometryczne oraz naddatki na obróbkę skrawaniem odlewów

Zakres

Określono klasy ogólnych tolerancji wymiarowych i geometrycznych oraz naddatków na obróbkę mechaniczną odlewów w stanie dostawy. Uwzględniono tolerowanie wymiarów i geometrii wszystkich odlewów z metali i ich stopów wykonywanych w różnych odlewniczych procesach wytwarzania

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne — Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji

Zakres

Ustalono cztery klasy tolerancji ogólnych wymiarów przedmiotów wykonanych metodą skrawania metali lub tłoczenia z blachy. Podano trzy tablice i załącznik informacyjny dotyczący koncepcji tolerowania ogólnego wymiarów

PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogólne — Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji

 Zakres

Ustalono trzy klasy tolerancji ogólnych wymiarów przedmiotów wykonanych metodą skrawania materiału. Podano cztery tablice, załącznik informacyjny A dotyczący koncepcji tolerowania ogólnego wymiarów i geometrii oraz załącznik informacyjny B z informacjami uzupełniającymi

PN-EN 10243-1:2002 Stalowe odkuwki matrycowane — Tolerancje wymiarów — Część 1: Odkuwki kute na młotach i prasach

Zakres

Określono tolerancje wymiarów stalowych odkuwek matrycowanych, kutych na młotach i prasach, których masa nie przekracza 250 kg lub których największy wymiar nie przekracza 2500 mm

PN-EN 10243-2:2002 Stalowe odkuwki matrycowane — Tolerancje wymiarów — Część 2: Odkuwki kute na kuźniarkach

Zakres

Określono tolerancje wymiarów stalowych odkuwek kutych na kuźniarkach przez spęczanie, na gorąco wykonanych ze stali węglowej i ze stali stopowej w stanie dostawy. Tolerancje dotyczą odkuwek, których masa nie przekracza 250 kg lub których największy wymiar nie przekracza 2500 mm. Podano definicję następujących terminów: część spęczona odkuwki, odkuwki matrycowane spęczane na dwóch końcach i część materiału nie podlegająca spęczaniu

PN-EN ISO 13920:2000 Spawalnictwo — Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych — Wymiary liniowe i kąty — Kształt i położenie

Zakres

Podano wartości tolerancji ogólnych wymiarów liniowych i kątowych oraz kształtu i położenia, przeznaczone do stosowania w budowie konstrukcji spawanych. Wartości te zestawiono w czterech klasach tolerancji w oparciu o doświadczenie warsztatowe. Kryterium poszczególnych klas tolerancji wynika z wymagań funkcjonalności. Dobór tolerancji oparto na zasadzie niezależności według ISO 8015, zgodnie z którą tolerancje wymiarów liniowych oraz kształtu stosuje się niezależnie od siebie

DIN 16901 Plastics moulding- Tolerances and acceptance conditions for linear dimensions