Wyrobów formowanych

PN-EN ISO 8062-1:2009 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Tolerancje wymiarowe i geometryczne wyrobów formowanych — Część 1: Słownictwo

Zakres

Podano terminy i definicje stosowane do opisania właściwości, kształtu i rodzajów tolerancji w przypadku tolerowania części konstrukcyjnych. Uwzględniono tolerancje podstawowe i/lub naddatki na obróbkę podawane na rysunku technicznym. Zdefiniowano 58 terminów. Wszystkie terminy ujęto w sześciu następujących grupach: wyroby formowane – 9 terminów, urządzenia produkcyjne – 15 terminów, procesy wytwarzania – 10 terminów, przestawień geometrii – 7 terminów, skazy powierzchni – 8 terminów, obróbka wykańczająca – 9 terminów. Nie ujęto poddanych obróbce powierzchni ochronnych i dekoracyjnych elementów konstrukcyjnych

PN-EN ISO 8062-3:2009 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Tolerancje wymiarowe i geometryczne wyrobów formowanych — Część 3: Ogólne tolerancje wymiarowe i geometryczne oraz naddatki na obróbkę skrawaniem odlewów

Zakres

Określono klasy ogólnych tolerancji wymiarowych i geometrycznych oraz naddatków na obróbkę mechaniczną odlewów w stanie dostawy. Uwzględniono tolerowanie wymiarów i geometrii wszystkich odlewów z metali i ich stopów wykonywanych w różnych odlewniczych procesach wytwarzania